img
img
img
img

Que oferim

img
img img img

Taxacions de finques

- Habitatges individuals
- Edificis d'habitatges
- Promocions d'habitatges nous
- Rehabilitacions d'edificis
- Locals comercials
- Naus Industrials
- Edificacions en finques rústiques

 

 

 

 

Oficina Tècnica

- Aixecaments de planols
- Cèdules d'habitabilitat
- Certificats d'antiguitat i legalitat
- Certificats de superfícies, usos i legalitat
- Certificats d'aprofitament urbanístic
- Estudis de seguretat i salut
- Programa de control de gualitat

- Projectes tècnics de:

- Reformes
- Rehabilitacions
- Ampliacions
- Obra nova